Biogázkezelés

A szerves hulladékokat és megújuló energiaforrásokat felhasználó energiatermelés egyre fontosabb szerephez jut. A biogáz előállítása anaerob körülmények között biomassza fermentálásával történik. E folyamatban energiahordozó metángáz, valamint az aljzatrétegtől függően különböző melléktermékek képződnek. A keletekezett melléktermékek, mint a kénhidrogén, ammónia, de a sziloxánok is nemcsak a methanogenezist zavarják, hanem mindenek előtt a gázmotorban rakódnak le, megnövelik az olajcserék számát és a legrosszabb esetben a motor tönkremeneteléhez vezethetnek.

A biogáz-kénmentesítéshez leggyakrabban a kénhidrogén eltávolításhoz káliumjodiddal impregnált aktívszenet használnak, amely kiegészítőleg az ammóniát is megköti.

Eközben a kén-hidrogén és merkaptánok is egy katalitikus oxidáció révén a pórusszerkezeten belül elemi kénné, ill. diszulfidokká alakulnak. Ehhez kétszeres sztöchiometrikus mennyiségű Oxigén jelenlétére van szükség, az előnyben részesített hőmérsékletek 10-70°C között vannak.

A szerves szilíciumvegyületek, úgynevezett sziloxánok sűrűbben olyan szubsztrátumok esetén lépnek fel, mint használt zsírok és hulladék anyagok, amiket cofermentekként alkalmaznak.

Sziloxánok égetése során finomkristályos Szilícium-dioxid keletkezik, ami pl. motorokban a hengereken és dugattyúkon lerakódik és károsodásokhoz vezethet.

Az aktívszén segítségével a gátlóanyagoknak az utolsó maradványait is kiszűrik, a biogáz ezáltal a további feldolgozásra a lehető legjobban elő van készítve.

2023 | Minden jog fenntartva, Optilube Kft.